baner
 
 
 
 

Statut stranke LKS, Ljudske kraljevske stranke izhaja iz teorije in prakse zasnovane iz ustvarjalne misli, predstavljene na kratko v sedem kraki zvezdi:

SEDEM KRAKA ZVEZDA - Bog smo mi vsi, naše misli in naša dejanja.

Je znamenje, ki predstavlja planet Zemljo, katere vse kontinente povezujemo.

Predstavlja pozitivno zemeljsko ustvarjalnost, svobodno izražanje idej, besed in dela, domovinsko pravico Naroda do lastne države, idejno kreativno Življenje vsakega Naroda, pravico biti človek, Kralj svojega duha, svobodno izražanje lastne in Narodove besede, svoje kulture in identitete.
Pomeni ustvarjati in pustiti druge ustvarjati, ohraniti Zemljo, biti korekten.

PREDSTAVLJA tudi izpopolnjeno moč naše misli in duha skozi izobraževanje, oz. instrumente, kateri nam pomagajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju.
Za primer je priporočilo Hermetizem.

Seveda, v to je lahko vključeno tudi Deset zapovedi, z družbenimi normami.

Tako pridobljena moč je nenasilna in osvobaja Narode in posameznike zatiranja, preganjanja, izkoriščanja, poniževanja, ubijanja, trpinčenja.
Je hkrati izraz kritike brez orožja, brez nasilja, kar vse osvobaja ljudi in Narode Režimov, Diktatur, Organiziranega kriminala, Imperializma.
Aktivna uporaba takšne moči postane praksa, da z inteligenco, s srcem in ljubeznijo obnavlja dobro, osvobaja ljudi zlih duhov, njihovih zlih namenov in zlih dejanj.

ODPIRA NOVE PERSPEKTIVE. Tako postane naša moč, življenje in Ljubezen.

Avtor: Boris Valenčič, 1. slovenski KRALJ - berite: monarh.si

V nadaljevanju izhaja statut politične stranke LKS iz samoiniciativne razglasitve Borisa Valenčiča za 1. slovenskega Kralja, v Januarju leta 1989, na Čevhu v Avstriji, tam se nahaja 600 let stara slovenska domačija. To samorazglasitev sem izpeljal na osnovi mojega dela, najbolj razpoznavnega 25. maja 1988, katerega dne sem povzročil z internacionalizacijo slovenskega problema v Ženevi, v Švici – predstavljeno skozi dokumente: VLOGA ZA POLITIČNI AZIL V ŠVICI.

Posledice tega dejanja 25. maja 1988 so imele izredno močan in odločujoč proces in vpliv na nadaljnja svetovna dogajanja in odločilen preobrat v slovenski politiki ter svobodo miselnosti. Tako so na Čevhu nastali tudi simboli, 1. predlog za novo slovensko zastavo in sedem kraka zvezda, katera simbolizira nov pogled na svetovno ureditev.

Novo ustanovljena stranka LKS je tudi dejanje nadaljevanja dela bivše KSS, Kraljeve stranke Slovenije, katera pa je bila žal pred leti ukinjena s strani upravnih organov, ko so se morale stranke takrat ponovno registrirati na MNZ in ne več na občinah, kot je bila praksa prej.

Statut stranke LKS je namenjen delovanju članstva v celoti kot tudi vsakemu posamezniku, da ima pravico in možnost direktnega vpliva na domačo in svetovno politiko, da se povsem svobodno izraža, da lahko tako pozitivne ljudske misli pridejo v veljavo in v zadovoljstvo ljudi, ter se kot duhovna in materialna bitja tudi uveljavijo.

Statut stranke LKS je torej zasnovan tako, da spoštuje vse demokratične države in njihove ustavne ureditve, ki so bile zasnovane demokratično, ne glede na ureditve posameznih držav, če so to republike ali kraljevine.

V okviru LKS je omogočeno, da vsak posameznik ali stranka v celoti tudi prispeva k pozitivnemu sodelovanju in procesom v svetu, na način brez vmešavanja v notranje zadeve neke druge države.

Stranka LKS se deklarira in bo tudi ostala desničarska stranka, katera deluje na osnovi ustvarjalnosti, spodbujanju uveljavljanja demokracije, jačanja srednjega sloja in podjetništva, na ta način izvajanja dobre socialne politike do zaposlenih delavcev in državljanov iz vseh nivojev ter omogočanje zaposlovanja. Razvoj in investicije v zasebno gospodarstvo z močnim ekološkim ter socialnim poudarkom.

V stranko LKS se lahko vključijo vsi kateri niso in ne bodo škodovali njenemu ugledu, kateri niso in ne bodo uničevali ter ropali Slovenijo, niso in ne bodo delovali koruptivno, niso povzročali škode demokratičnim načelom, vršili cenzuro medijev z namenom koristoljubja, uveljavljanja posameznikov in njihovih političnih strank ter organizacij.

Provokatorji in netvorni člani v stranki LKS niso dobrodošli in jih bomo tudi izključili, če bomo ugotovili takšne pojave.

Stranka LKS mora delovati tako, da se ne bo zadolževala, naročala katerekoli storitve če ni materialnih sredstev na razpolago. Za morebitne finančne napake mora nositi popolno odgovornost tisti kateri jih je povzročil. V skrajnem primeru se obvezuje iniciator in ustanovitelj LKS, Boris Valenčič, da prenese vso odgovornost nase.

LKS se financira iz vseh legalnih virov in takšnih možnosti financiranja, se prilagaja trenutni zakonodaji.